Proje Hakkında


Projenin Genel Amacı:

İstanbul'un küresel ölçekte tanıtımına ve İstanbul tasarım endüstrisine katkıda bulunmak için, Kültür A.Ş. Hediyem İstanbul markasının ürün portföyünü çeşitlendirecek ve markanın sürekliliğini sağlayacak bir tasarım ve modelleme atölyesinin kurulması ve işletilmesi


Projenin Özel Amacı:

1. Hediyem İstanbul'un üretim sürecinde tasarım çeşitliliği sağlayacak bir atölyenin kurulması, işletilmesi ve tasarımcıların yetiştirilmesi
2. İstanbul temalı hediyelik eşya tasarımı yapabilecek tasarımcıların desteklenmesi ve her türlü teknik gereksinimlerinin karşılanarak bir arada çalışabilecekleri bir ortam sağlanması
3. İstanbul temalı hediyelik eşya endüstrisine ve serbest tasarımcılara düzenlenecek çalıştaylar ve yarışmalarla destek verilmesi
4. İstanbul temalı hediyelik eşya tasarımlarına yeni ürün setlerinin kazandırılması
5. İstanbul temalı hediyelik eşya tasarımının çeşitlendirilerek yurtiçi ve yurtdışı satış hacminin geliştirilmesi
6. Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Hediyem İstanbul markasının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
7. Kültür A.Ş.'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi


Hedef Gruplar / Müşteriler

- Yerli ve yabancı turistler
- Hediyelik eşya satış noktaları
- Kurumsal Şirketler
- Kamu kurum ve kuruluşları
- İstanbul'daki yerel yönetimler
- Yaratıcı endüstri çalışanları
- Tasarımcılar
- Tasarımcı adayları


Nihai Yararlanıcılar

- Turizm sektöründeki aktörler
- Turizm sektörüyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları
- Hediyelik eşya sektörü
- Hediyelik eşya tasarım ve üretim atölyeleri
- Kamu kurum ve kuruluşları
- İstanbul'daki yerel yönetimler
- Yaratıcı endüstri çalışanları
- Tasarımcılar
- Tasarımcı adayları


Beklenen Sonuçlar

1. Hediyem İstanbul'a yeni ürünler tasarlayacak bir Tasarım Atölyesi kuruldu.
2. İstanbul temalı hediyelik eşya ürün tasarımı çeşitlendirildi.
3. Oluşturulan yeni tasarımlar prototip ürün olarak üretildi.
4. Yeni tasarımları içeren bir sergi düzenlendi.
5. Hediyem İstanbul satış noktalarında yeni ürünler tanıtıma sunuldu.
6. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlama aktiviteleri çeşitlendirildi. 7. Fuarlara katılım, katalog oluşturma vb. alanlarda pazarlama altyapısı geliştirildi.


Temel Faaliyetler

1. Hazırlık çalışmaları, ekibin kurulması, görev paylaşımı ve satınalma süreçlerinin başlatılması
2. Tasarım Atölyesi'nin kurulması için teknik altyapı, kiralama, malzeme ve demirbaş alımlarının yapılması
3. Tasarımcı başvurularının alınması ve Atölye'de çalışacak tasarımcıların belirlenmesi
4. Tasarım Atölyesi'nde tasarım ve modelleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
5. İstanbul temalı hediyelik eşya endüstrisine ve tasarımcılara yönelik çalıştayların yürütülmesi
6. İstanbul temalı hediyelik eşya tasarım yarışmasının düzenlenmesi
7. Hediyem İstanbul sergisinin açılması ve proje sonuçlarının lansmanı
8. Pazarlama faaliyetleri
9. Nihai raporlama ve proje kapanış işlemleriProje Ekibi


PROJE KOORDİNATÖRÜ : M. TALHA YILMAZ ( HEDİYEM İSTANBUL MARKA YÖNETİCİSİ)
PROJE KOORDİNATÖR YARDIMCISI : AHMET ŞEVKİ URAL ( ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TASARIMCISI )
ATÖLYE İDARİ PERSONELİ : UĞUR BELLİCİ ( PROJE ASİSTANI )
TASARIMCI : MURAT MERT ( ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TASARIMCISI )
TASARIMCI : GÜRKAN GÜRBEY ( ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TASARIMCISI )
TASARIMCI : CANSU YAĞCI ( ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TASARIMCISI )
TASARIMCI : RAMAZAN URANLI ( ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TASARIMCISI )İletişim


Maltepe Mah.Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 34010 Topkapı/Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: +90 212 467 07 00
Fax: +90 212 467 07 79